lördag 26 oktober 2013

Laxcup Vättern 2013


Laxcup Vättern 2013
Arrangör: Vänerns Sportfiskeförening
Plats: Karlsborg, hamnen
Datum: Lördag och söndag den 7 och 8 december 2013
Logi: Karlsborgs Vandrarhem www.karlsborgsvandrarhem.se 0505-446 00
Idas Strandgård www.idasbrygga.se 0505-131 22
Hotell Carlsborg www.carlsborg.nu 0505-120 15
Granviks Stugor www.granvik.se 070-509 66 88
Mat: I Karlsborg finns flera livsmedelsbutiker.
Drivmedel: Bensin och diesel finns att få från ett flertal mackar i Karlsborg.
Förtöjning: Båtplats ingår i startavgiften. Båtar förtöjs vid inre hamnen där inte finns
förtöjningar kvar. Vi lägger till vid gästbryggorna först. Båtplats ingår
torsdag till söndag.
Tävlings- Sten-Gunnar Stensson.
ansvarig:
Kaptensmöte: Vid invägningsplatsen intill vandrarhemmet lördag och söndag kl. 07.00.
Obligatorisk närvaro.
Start: Alla deltagande båtar måste utgå från Karlsborg, startbrickorna delas ut efter
kaptensmötet varje dag. En av brickorna fästs på fångstpåsen med buntband
och en bricka måste hängas tillbaka på tavlan senast 60 minuter efter
tävlingstidens utgång. De team som inte fått fisk måste hänga upp båda
brickorna. Fri start efter avslutat kaptensmöte.
Målgång: Lördag kl.16.00, söndag kl.15.00, då ska skall alla båtar, oavsett anledning,
vara innanför stenbryggan.
Tävlingsledningen kan förkorta tävlingsdagen p.g.a. av dåligt väder.
Information om detta ges vid varje kaptensmöte.
Invägning: Fångsten skall avlämnas för invägning senast 60 minuter efter målgång.
Varje team får väga in max 6 st. laxar per dag.
Minimimått vid invägning av lax är 62 cm.
OBS! Fisken mäts utan att stjärtfenan viks ihop.
Invägningen börjar direkt efter målgång. En representant från varje team
måste närvara vid invägningen.
Poäng: 20 poäng per godkänd fisk och 10 poäng per kilo invägd fisk. Sammanlagd
poängsumma efter 2 dagars fiske avgör ”Bästa team tävlingen” för Laxcup
Vättern 2013.
Priser: För tyngsta Lax samt till de tre bästa teamen efter 2 dagar.
Säkerhet: Radiotrafik bör ske på VHF kanal 72. Deltagande sker på egen risk, tänk på
att Vättern är en stor sjö. Därför måste samtliga team ha kompass, nödbloss
eller nödraketer och flytväst eller flytoverall måste bäras av samtliga
deltagare. Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhets-, redskaps-, och
fångstskäl inspektera deltagande båtar före start och eventuellt förvägra
deltagande i tävlingen. Alkoholförbud gäller på sjön.
Uteslutning: Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande
bestämmelser för fiske och sjöfart i Vättern utesluts ur tävlingen.
Övrigt: Minst två medlemmar/team krävs för att anmält team ska godkännas för start.
Varje person får enligt fiskestadgan fånga 3 st. laxar per dag och det är
62 cm som gäller för invägning under tävlingen.
Information: Allt överskott går till ”Mer Lax i Vättern”.
Mer information kan fås via kontakt med tävlingsledningen.
Sten-Gunnar Steénson
Mail: s-gs@telia.com
Varmt välkomna!
Vänerns SportfiskeföreningInga kommentarer:

Skicka en kommentar